Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. szeptember 4.

2009. szeptember 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. szeptember 4-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 31 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 194,4 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. szeptember 2. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 15,5 milliárd CHF 15,3 milliárd CHF
2009. szeptember 3. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 42,1 milliárd USD 41,6 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,9 milliárd euróval 305,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,8 milliárd euróval nőtt, 770 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5,1 tétel) értéke gyakorlatilag nem változott, 134,6 milliárd euro maradt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3 milliárd euróval csökkent, 566,6 milliárd euróra. 2009. szeptember 2-án, szerdán lejárt egy 77,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 72,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 140,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 142,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. szeptember 4-ével végződő héten 1,4 milliárd euróval, 10,2 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,4 milliárd euróval 199,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 081 −31
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 196 250 −999
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 58 009 65
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 241 −1 064
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 58 918 −366
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 999 −359
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 999 −359
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 706 663 −5 448
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 72 086 −5 444
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 634 429 6
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 74 −35
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 74 24
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 335 1 241
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 315 423 2 332
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 10 224 1 436
7.2 Egyéb értékpapírok 305 199 896
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 233 588 1 746
Eszközök összesen 1 819 488 −1 884
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 770 013 2 846
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 339 684 −5 843
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 199 572 −3 368
2.2 Betéti rendelkezésre állás 140 108 −2 469
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 −6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 164 −55
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 287 32
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 635 35
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 653 −3
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 94 068 677
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 768 −1 653
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 714 477
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 714 477
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 46 286 0
10 Egyéb kötelezettségek 148 747 1 635
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 958 0
Források összesen 1 819 488 −1 884
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok