Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.9.2009

8.9.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.9.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 31 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 0,2 miljardilla eurolla 194,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
2.9.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 15,5 miljardia Sveitsin frangia 15,3 miljardia Sveitsin frangia
3.9.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 42,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 41,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 305,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,8 miljardilla eurolla 770 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5,1) pysyivät lähes ennallaan 134,6 miljardina eurona.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3 miljardilla eurolla 566,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.9.2009 erääntyi 77,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 72,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 140,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 142,6 miljardia euroa).

Perjantaina 4.9.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 10,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,4 miljardilla eurolla 199,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 081 −31
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 196 250 −999
2.1 Saamiset IMF:ltä 58 009 65
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 241 −1 064
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 58 918 −366
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 999 −359
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 999 −359
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 706 663 −5 448
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 086 −5 444
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 634 429 6
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 74 −35
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 74 24
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 335 1 241
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 315 423 2 332
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 10 224 1 436
7.2 Muut arvopaperit 305 199 896
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 233 588 1 746
Vastaavaa yhteensä 1 819 488 −1 884
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 770 013 2 846
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 339 684 −5 843
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 199 572 −3 368
2.2 Talletusmahdollisuus 140 108 −2 469
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 −6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 164 −55
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 287 32
5.1 Julkisyhteisöt 134 635 35
5.2 Muut 10 653 −3
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 94 068 677
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 768 −1 653
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 714 477
8.1 Talletukset ja muut velat 12 714 477
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 46 286 0
10 Muut velat 148 747 1 635
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 958 0
Vastattavaa yhteensä 1 819 488 −1 884
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle