Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. september 2009

8. september 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. septembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 31 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 194,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. september 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 15,5 miljardit Šveitsi franki 15,3 miljardit Šveitsi franki
3. september 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 42,1 miljardit USA dollarit 41,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,9 miljardi euro võrra 305,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,8 miljardi euro võrra 770 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) püsisid praktiliselt muutumatuna 134,6 miljardi euro tasemel.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3 miljardi euro võrra 566,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. septembril 2009 möödus 77,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 72,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 140,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 142,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

4. septembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,4 miljardi euro võrra 10,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,4 miljardi euro võrra 199,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 081 −31
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 196 250 −999
2.1 Nõuded RVFle 58 009 65
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 241 −1 064
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 58 918 −366
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 999 −359
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 999 −359
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 706 663 −5 448
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 086 −5 444
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 634 429 6
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 74 −35
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 74 24
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 335 1 241
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 315 423 2 332
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 10 224 1 436
7.2 Muud väärtpaberid 305 199 896
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 233 588 1 746
Varad kokku 1 819 488 −1 884
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 770 013 2 846
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 339 684 −5 843
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 199 572 −3 368
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 140 108 −2 469
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 −6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 164 −55
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 287 32
5.1 Valitsussektor 134 635 35
5.2 Muud kohustused 10 653 −3
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 94 068 677
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 768 −1 653
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 714 477
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 714 477
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 46 286 0
10 Muud kohustused 148 747 1 635
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 958 0
Kohustused kokku 1 819 488 −1 884
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid