Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 august 2009

1 septembrie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 august 2009, creşterea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal cumpărărilor nete de monede de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 194,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/DKK, cu scadenţa la 3 luni 8,4 miliarde DKK 3,3 miliarde DKK
25 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/DKK, cu scadenţa la 74 de zile 7,1 miliarde DKK -
26 august 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 18,4 miliarde CHF 15,5 miliarde CHF
27 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 38,4 miliarde USD 42,1 miliarde USD
27 august 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 28 de zile 0,1 miliarde USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Danmarks Nationalbank, Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de alte titluri decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 304,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,2 miliarde EUR, până la 767,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 20,1 miliarde EUR, până la 134,6 miliarde EUR.

Majorarea de 40,9 miliarde EUR consemnată de contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI (poziţia 9 din pasive) reflectă alocarea de DST de către FMI băncilor centrale din Eurosistem. Aceasta face parte din alocarea generală de DST, în valoare de 250 miliarde USD, destinată tuturor ţărilor membre ale FMI, care a fost aprobată de Consiliul guvernatorilor FMI la data de 7 august 2009 şi a intrat în vigoare la 28 august 2009. Scopul alocării este de a furniza lichiditate sistemului economic mondial prin suplimentarea rezervelor valutare ale ţărilor membre ale FMI. Alocarea generală de DST a fost efectuată în beneficiul ţărilor membre ale FMI participante la Departamentul DST, proporţional cu cotele deţinute de acestea.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 0,1 miliarde EUR, până la 569,5 miliarde EUR. Miercuri, 26 august 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 76,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 77,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 27 august 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 27,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 8,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 142,6 miliarde EUR (faţă de 160,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 28 august 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,9 miliarde EUR, până la 8,8 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 18,2 miliarde EUR, până la 202,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 111 2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 197 249 38 833
2.1 Creanţe asupra FMI 57 944 40 851
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 139 305 −2 017
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 59 285 2 350
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 358 180
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 358 180
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 712 111 −17 701
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 77 530 1 474
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 634 424 −19 222
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 108 46
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 49 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 095 −860
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 313 090 537
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 8 787 861
7.2 Alte titluri 304 303 −324
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 231 842 −335
Total active 1 821 371 23 007
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 767 167 −1 154
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 345 527 −35 799
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 202 940 −18 198
2.2 Facilitatea de depozit 142 577 −17 607
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 10 6
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 219 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 255 20 083
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 600 20 082
5.2 Alte angajamente 10 656 1
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 93 391 2 047
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 422 438
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 236 −581
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 236 −581
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 46 286 40 850
10 Alte pasive 147 111 −2 874
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 958 −1
Total pasive 1 821 371 23 007

Contacte media