Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. rugpjūčio 28 d.

2009 m. rugsėjo 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. rugpjūčio 28 d., auksas ir gautinas auksas (2 straipsnis turto dalyje) padidėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pirkus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 194,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. rugpjūčio 25 d. 3 mėnesių apsikeitimo sandoris Danijos kronomis 8,4 mlrd. DKK 3,3 mlrd. DKK
2009 m. rugpjūčio 25 d. 74 dienų apsikeitimo sandoris Danijos kronomis 7,1 mlrd. DKK -
2009 m. rugpjūčio 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 18,4 mlrd. CHF 15,5 mlrd. CHF
2009 m. rugpjūčio 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 38,4 mlrd. USD 42,1 mlrd. USD
2009 m. rugpjūčio 27 d. 28 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,1 mlrd. USD -

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko, Danijos nacionalinio banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 304,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 767,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 134,6 mlrd. eurų.

TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių (SST) atitikmuo (9 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,9 mlrd. eurų, o tai rodo TVF suteiktas SST Eurosistemos centriniams bankams. Ši suma yra visų SST, kurių suma siekia 250 mlrd. JAV dolerių, skirtų visoms TVF valstybėms narėms, dalis. Šį SST suteikimą 2009 m. rugpjūčio 7 d. patvirtino TVF valdytojų valdyba, o 2009 m. rugpjūčio 28 d. jis įsigaliojo. Suteikiant šią sumą siekiama padidinti pasaulinės ekonomikos sistemos likvidumą papildant TVF valstybių narių užsienio valiutų atsargas. Visą SST sumą TVF suteikė SST departamente dalyvaujančioms valstybėms narėms proporcingai jų turimoms dalims.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 569,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. rugpjūčio 26 d., baigėsi 76,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 77,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. rugpjūčio 27 d., baigėsi 27,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 8,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 142,6 mlrd. eurų (palyginti su 160,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. rugpjūčio 28 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 8,8 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,2 mlrd. eurų – iki 202,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 111 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 197 249 38 833
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 57 944 40 851
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 305 −2 017
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 59 285 2 350
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 358 180
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 358 180
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 712 111 −17 701
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 77 530 1 474
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 634 424 −19 222
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 108 46
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 49 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 095 −860
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 313 090 537
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 8 787 861
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 303 −324
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 231 842 −335
Visas turtas 1 821 371 23 007
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 767 167 −1 154
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 345 527 −35 799
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 202 940 −18 198
2.2 Indėlių galimybė 142 577 −17 607
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 10 6
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 219 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 255 20 083
5.1 Valdžiai 134 600 20 082
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 656 1
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 93 391 2 047
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 422 438
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 236 −581
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 236 −581
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 46 286 40 850
10 Kiti įsipareigojimai 147 111 −2 874
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 958 −1
Visi įsipareigojimai 1 821 371 23 007