Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. augusztus 28.

2009. szeptember 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. augusztus 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal,1. tétel) 2 millió eurós növekedése az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,5 milliárd euróval nőtt, 194,6 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. augusztus 25. 3 hónapos dán koronában denominált devizaswap 8,4 milliárd DKK 3,3 milliárd DKK
2009. augusztus 25. 74 napos dán koronában denominált devizaswap 7,1 milliárd DKK -
2009. augusztus 26. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 18,4 milliárd CHF 15,5 milliárd CHF
2009. augusztus 27. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 38,4 milliárd USD 42,1 milliárd USD
2009. augusztus 27. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,1 milliárd USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Danmarks Nationalbankkal, a Svájci Nemzeti Bankkal és a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 0,3 milliárd euróval 304,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 767,2 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,1 milliárd euróval 134,6 milliárd euróra nőtt.

Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok (SDR) ellentételezésének (forrásoldal, 9. tétel) 40,9 milliárd eurós emelkedése az IMF SDR-allokációját tükrözi az eurorendszer központi bankjai számára. Mindez része annak az IMF-tagállamoknak odaítélt általános, 250 milliárd USD-t kitevő SDR-allokációnak, amelyet az IMF Igazgatótanácsa 2009. augusztus 7-én hagyott jóvá, és amely 2009. augusztus 28-án lépett hatályba. Az allokáció célja a globális gazdasági rendszer likviditással való ellátása az IMF-tagországok devizatartalékainak kiegészítésén keresztül. Az allokációból a Különleges Lehívási Jogok Osztályában részt vevő IMF-tagok részesültek jelenlegi kvótáik arányában.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 0,1 milliárd euróval csökkent, 569,5 milliárd euróra. 2009. augusztus 26-án, szerdán lejárt egy 76,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 77,5 milliárd euro értékben. 2009. augusztus 27-én, csütörtökön lejárt egy 27,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 8,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 142,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 160,2 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. augusztus 28-ával végződő héten 0,9 milliárd euróval, 8,8 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 18,2 milliárd euróval csökkent, 202,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 111 2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 197 249 38 833
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 57 944 40 851
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 305 −2 017
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 59 285 2 350
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 358 180
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 358 180
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 712 111 −17 701
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 77 530 1 474
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 634 424 −19 222
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 108 46
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 49 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 095 −860
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 313 090 537
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 8 787 861
7.2 Egyéb értékpapírok 304 303 −324
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 231 842 −335
Eszközök összesen 1 821 371 23 007
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 767 167 −1 154
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 345 527 −35 799
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 202 940 −18 198
2.2 Betéti rendelkezésre állás 142 577 −17 607
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 10 6
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 219 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 255 20 083
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 600 20 082
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 656 1
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 93 391 2 047
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 422 438
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 236 −581
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 236 −581
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 46 286 40 850
10 Egyéb kötelezettségek 147 111 −2 874
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 958 −1
Források összesen 1 821 371 23 007