Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.8.2009

1.9.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.8.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 194,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.8.2009 Tanskan kruunun määräinen valuuttaswap (3 kuukautta) 8,4 miljardia Tanskan kruunua 3,3 miljardia Tanskan kruunua
25.8.2009 Tanskan kruunun määräinen valuuttaswap (74 päivää) 7,1 miljardia Tanskan kruunua -
26.8.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 18,4 miljardia Sveitsin frangia 15,5 miljardia Sveitsin frangia
27.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 38,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 42,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria
27.8.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (28 päivää) 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Tanskan, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 304,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,2 miljardilla eurolla 767,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 20,1 miljardilla eurolla 134,6 miljardiin euroon.

Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä (vastattavien erä 9) kasvoi 40,9 miljardilla eurolla kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) myönnettyä erityisnosto-oikeuksia eurojärjestelmän keskuspankeille. IMF:n johtokunta päätti 7.8.2009 jakaa yleisesti erityisnosto-oikeuksia kaikille IMF:n jäsenmaille yhteensä 250 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä. Päätös tuli voimaan 28.8.2009. Toimella lisätään likviditeettiä maailmantaloudessa tukemalla IMF:n jäsenmaiden valuuttavarantoja. Erityisnosto-oikeuksia myönnettiin siten, että IMF:n jäsenten suhteelliset osuudet pysyivät ennallaan.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 569,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.8.2009 erääntyi 76,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 77,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 27.8.2009 erääntyi 27,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 8,3 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 142,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 160,2 miljardia euroa).

Perjantaina 28.8.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 8,8 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 18,2 miljardilla eurolla 202,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 111 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 197 249 38 833
2.1 Saamiset IMF:ltä 57 944 40 851
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 305 −2 017
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 59 285 2 350
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 358 180
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 358 180
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 712 111 −17 701
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 77 530 1 474
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 634 424 −19 222
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 108 46
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 49 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 095 −860
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 313 090 537
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 8 787 861
7.2 Muut arvopaperit 304 303 −324
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 231 842 −335
Vastaavaa yhteensä 1 821 371 23 007
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 767 167 −1 154
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 345 527 −35 799
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 202 940 −18 198
2.2 Talletusmahdollisuus 142 577 −17 607
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 10 6
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 219 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 255 20 083
5.1 Julkisyhteisöt 134 600 20 082
5.2 Muut 10 656 1
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 93 391 2 047
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 422 438
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 236 −581
8.1 Talletukset ja muut velat 12 236 −581
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 46 286 40 850
10 Muut velat 147 111 −2 874
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 958 −1
Vastattavaa yhteensä 1 821 371 23 007