Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. august 2009

1. september 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. augustil 2009 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 194,6 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
25. august 2009 Valuutavahetustehing Taani kroonides tähtajaga 3 kuud 8,4 miljardit Taani krooni 3,3 miljardit Taani krooni
25. august 2009 Valuutavahetustehing Taani kroonides tähtajaga 74 päeva 7,1 miljardit Taani krooni -
26. august 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 18,4 miljardit Šveitsi franki 15,5 miljardit Šveitsi franki
27. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 38,4 miljardit USA dollarit 42,1 miljardit USA dollarit
27. august 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 0,1 miljardit USA dollarit -

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Taani keskpanga, Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 304,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,2 miljardi euro võrra 767,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 20,1 miljardi euro võrra 134,6 miljardi euroni.

Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühikute (SDRid) vastaskirje (kohustuste kirje 9) maht suurenes RVFi poolt eurosüsteemi keskpankadele jaotatud SDRide tulemusel 40,9 miljardi euro võrra. Kõnealune jaotamine on osa üldisest SDRide jaotamisest (kokku 250 miljardit USA dollarit) kõigile RVFi liikmesriikidele, mille RVFi juhatus kiitis heaks 7. augustil 2009 ning mis jõustus 28. augustil 2009. Jaotamise eesmärk on pakkuda likviidsust üleilmsele majandussüsteemile, täiendades RVFi liikmesriikide välisvaluutareserve. Üldine SDRide jaotamine SDRi osakonnas osalevatele RVFi liikmesriikidele toimus olemasolevate kvootide alusel.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,1 miljardi euro võrra 569,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. augustil 2009 möödus 76,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 77,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 27. augustil 2009 möödus 27,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 8,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 142,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 160,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

28. augustil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 0,9 miljardi euro võrra 8,8 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 18,2 miljardi euro võrra 202,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 111 2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 197 249 38 833
2.1 Nõuded RVFle 57 944 40 851
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 305 −2 017
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 59 285 2 350
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 358 180
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 358 180
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 712 111 −17 701
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 77 530 1 474
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 634 424 −19 222
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 108 46
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 49 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 095 −860
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 313 090 537
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 8 787 861
7.2 Muud väärtpaberid 304 303 −324
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 231 842 −335
Varad kokku 1 821 371 23 007
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 767 167 −1 154
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 345 527 −35 799
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 202 940 −18 198
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 142 577 −17 607
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 10 6
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 219 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 255 20 083
5.1 Valitsussektor 134 600 20 082
5.2 Muud kohustused 10 656 1
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 93 391 2 047
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 422 438
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 236 −581
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 236 −581
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 46 286 40 850
10 Muud kohustused 147 111 −2 874
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 958 −1
Kohustused kokku 1 821 371 23 007