Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 iulie 2009

28 iulie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 24 iulie 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,5 miliarde EUR, până la 200 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
22 iulie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 21,6 miliarde CHF 20,5 miliarde CHF
23 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 43,8 miliarde USD 42,4 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri diferite de cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 2,6 miliarde EUR, până la 302,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 768,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 24,7 miliarde EUR, până la 157,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 17,5 miliarde EUR, până la 594,5 miliarde EUR. Miercuri, 22 iulie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 100,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 88,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 195,3 miliarde EUR (faţă de 189,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 24 iulie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 1,8 miliarde EUR, până la 2,9 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 35 de miliarde EUR, până la 194,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 126 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 626 2
2.1 Creanţe asupra FMI 16 840 −7
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 786 9
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 62 639 −239
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 947 −680
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 947 −680
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 789 848 −12 040
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 88 273 −12 021
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 701 456 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 96 3
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 23 −22
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 989 1 228
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 305 619 4 422
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 2 901 1 821
7.2 Alte titluri 302 719 2 601
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 237 824 −556
Total active 1 867 848 −7 864
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 768 445 −1 934
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 389 811 −29 604
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 194 492 −35 036
2.2 Facilitatea de depozit 195 315 5 442
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −10
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 260 −18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 167 243 24 471
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 157 174 24 744
5.2 Alte angajamente 10 070 −273
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 107 028 −2 468
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 425 719
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 12 387 513
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 12 387 513
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 152 057 458
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 960 −1
Total pasive 1 867 848 −7 864
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media