Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. liepos 24 d.

2009 m. liepos 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. liepos 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 200 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. liepos 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 21,6 mlrd. CHF 20,5 mlrd. CHF
2009 m. liepos 23 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 43,8 mlrd. USD 42,4 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 302,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 768,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 24,7 mlrd. eurų – iki 157,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,5 mlrd. eurų – iki 594,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. liepos 22 d., baigėsi 100,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 88,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 195,3 mlrd. eurų (palyginti su 189,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. liepos 24 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 2,9 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 35 mlrd. eurų – iki 194,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 126 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 626 2
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 840 −7
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 786 9
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 62 639 −239
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 947 −680
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 947 −680
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 789 848 −12 040
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 88 273 −12 021
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 701 456 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 96 3
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 23 −22
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 989 1 228
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 305 619 4 422
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 2 901 1 821
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 302 719 2 601
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 237 824 −556
Visas turtas 1 867 848 −7 864
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 768 445 −1 934
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 389 811 −29 604
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 194 492 −35 036
2.2 Indėlių galimybė 195 315 5 442
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 260 −18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 167 243 24 471
5.1 Valdžiai 157 174 24 744
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 070 −273
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 107 028 −2 468
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 425 719
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 387 513
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 387 513
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 152 057 458
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 960 −1
Visi įsipareigojimai 1 867 848 −7 864
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai