Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. július 24.

2009. július 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. július 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,5 milliárd euróval csökkent, 200 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. július 22. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 21,6 milliárd CHF 20,5 milliárd CHF
2009. július 23. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 43,8 milliárd USD 42,4 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,6 milliárd euróval 302,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval 768,4 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,7 milliárd euróval 157,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 17,5 milliárd euróval csökkent, 594,5 milliárd euróra. 2009. július 22-én, szerdán lejárt egy 100,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 88,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 195,3 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 189,9 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. július 24-ével végződő héten 1,8 milliárd euróval, 2,9 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 35 milliárd euróval 194,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 126 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 626 2
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 840 −7
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 786 9
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 62 639 −239
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 947 −680
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 947 −680
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 789 848 −12 040
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 88 273 −12 021
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 701 456 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 96 3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 23 −22
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 989 1 228
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 305 619 4 422
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 2 901 1 821
7.2 Egyéb értékpapírok 302 719 2 601
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 237 824 −556
Eszközök összesen 1 867 848 −7 864
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 768 445 −1 934
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 389 811 −29 604
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 194 492 −35 036
2.2 Betéti rendelkezésre állás 195 315 5 442
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −10
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 260 −18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 167 243 24 471
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 157 174 24 744
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 070 −273
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 107 028 −2 468
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 425 719
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 12 387 513
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 12 387 513
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 152 057 458
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 960 −1
Források összesen 1 867 848 −7 864
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok