Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.7.2009

28.7.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.7.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,5 miljardilla eurolla 200 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.7.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 21,6 miljardia Sveitsin frangia 20,5 miljardia Sveitsin frangia
23.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 43,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 42,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,6 miljardilla eurolla 302,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,9 miljardilla eurolla 768,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 24,7 miljardilla eurolla 157,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17,5 miljardilla eurolla 594,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.7.2009 erääntyi 100,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 88,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 195,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 189,9 miljardia euroa).

Perjantaina 24.7.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 2,9 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 35 miljardilla eurolla 194,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 126 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 626 2
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 840 −7
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 786 9
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 62 639 −239
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 947 −680
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 947 −680
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 789 848 −12 040
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 88 273 −12 021
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 701 456 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 96 3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 23 −22
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 989 1 228
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 305 619 4 422
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 901 1 821
7.2 Muut arvopaperit 302 719 2 601
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 237 824 −556
Vastaavaa yhteensä 1 867 848 −7 864
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 768 445 −1 934
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 389 811 −29 604
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 194 492 −35 036
2.2 Talletusmahdollisuus 195 315 5 442
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 260 −18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 167 243 24 471
5.1 Julkisyhteisöt 157 174 24 744
5.2 Muut 10 070 −273
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 107 028 −2 468
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 425 719
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 387 513
8.1 Talletukset ja muut velat 12 387 513
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 152 057 458
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 960 −1
Vastattavaa yhteensä 1 867 848 −7 864
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle