Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. juuli 2009

28. juuli 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. juulil 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,5 miljardi euro võrra 200 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. juuli 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 21,6 miljardit Šveitsi franki 20,5 miljardit Šveitsi franki
23. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 43,8 miljardit USA dollarit 42,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 2,6 miljardi euro võrra 302,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 768,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 24,7 miljardi euro võrra 157,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17,5 miljardi euro võrra 594,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. juulil 2009 möödus 100,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 88,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 195,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 189,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

24. juulil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,8 miljardi euro võrra 2,9 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 35 miljardi euro võrra 194,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 126 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 626 2
2.1 Nõuded RVFle 16 840 −7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 786 9
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 62 639 −239
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 947 −680
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 947 −680
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 789 848 −12 040
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 88 273 −12 021
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 701 456 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 96 3
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 23 −22
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 989 1 228
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 305 619 4 422
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 901 1 821
7.2 Muud väärtpaberid 302 719 2 601
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 237 824 −556
Varad kokku 1 867 848 −7 864
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 768 445 −1 934
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 389 811 −29 604
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 194 492 −35 036
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 195 315 5 442
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 260 −18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 167 243 24 471
5.1 Valitsussektor 157 174 24 744
5.2 Muud kohustused 10 070 −273
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 107 028 −2 468
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 425 719
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 387 513
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 387 513
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 152 057 458
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 960 −1
Kohustused kokku 1 867 848 −7 864