Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 iulie 2009

21 iulie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 17 iulie 2009, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 7,2 miliarde EUR, până la 201,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
15 iulie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 31,1 miliarde CHF 21,6 miliarde CHF
16 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 43,1 miliarde USD 43,8 miliarde USD
16 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 12,2 miliarde USD 3,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri diferite de cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) s-au micşorat cu 1,5 miliarde EUR, până la 300,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 770,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 7,8 miliarde EUR, până la 132,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 40,5 miliarde EUR, până la 612 miliarde EUR. Miercuri, 15 iulie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 106,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 100,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 189,9 miliarde EUR (faţă de 155,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În săptămâna încheiată la 17 iulie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 1 miliard EUR, până la 1,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 42,3 miliarde EUR, până la 229,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 127 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 624 −742
2.1 Creanţe asupra FMI 16 847 55
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 777 −796
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 62 878 −6 086
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 628 1 117
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 628 1 117
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 801 888 −6 120
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 100 294 −6 112
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 701 456 3
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 94 −41
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 44 30
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 761 −256
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 301 197 −521
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 1 079 1 013
7.2 Alte titluri 300 118 −1 534
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 0
9 Alte active 238 380 −590
Total active 1 875 712 −13 197
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 770 379 104
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 419 415 −7 938
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 229 528 −42 287
2.2 Facilitatea de depozit 189 873 34 338
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 13 11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 278 0
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 142 772 10 191
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 132 430 7 753
5.2 Alte angajamente 10 342 2 437
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 109 496 −13 730
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 706 −1 125
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 874 1 529
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 874 1 529
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 151 598 −2 227
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 961 0
Total pasive 1 875 712 −13 197

Contacte media