Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. liepos 17 d.

2009 m. liepos 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. liepos 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,2 mlrd. eurų – iki 201,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. liepos 15 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 31,1 mlrd. CHF 21,6 mlrd. CHF
2009 m. liepos 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 43,1 mlrd. USD 43,8 mlrd. USD
2009 m. liepos 16 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 12,2 mlrd. USD 3,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 300,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 770,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,8 mlrd. eurų – iki 132,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 40,5 mlrd. eurų – iki 612 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. liepos 15 d., baigėsi 106,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 100,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 189,9 mlrd. eurų (palyginti su 155,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. liepos 17 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 1,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,3 mlrd. eurų – iki 229,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 127 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 624 −742
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 847 55
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 777 −796
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 62 878 −6 086
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 628 1 117
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 628 1 117
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 801 888 −6 120
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 100 294 −6 112
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 701 456 3
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 94 −41
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 44 30
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 761 −256
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 301 197 −521
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 1 079 1 013
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 300 118 −1 534
8 Valdžios skola eurais 36 230 0
9 Kitas turtas 238 380 −590
Visas turtas 1 875 712 −13 197
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 770 379 104
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 419 415 −7 938
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 229 528 −42 287
2.2 Indėlių galimybė 189 873 34 338
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 13 11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 278 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 142 772 10 191
5.1 Valdžiai 132 430 7 753
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 342 2 437
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 109 496 −13 730
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 706 −1 125
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 874 1 529
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 874 1 529
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 151 598 −2 227
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 961 0
Visi įsipareigojimai 1 875 712 −13 197

Kontaktai žiniasklaidai