Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. július 17.

2009. július 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. július 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 7,2 milliárd euróval csökkent, 201,5 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. július 15. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 31,1 milliárd CHF 21,6 milliárd CHF
2009. július 16. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 43,1 milliárd USD 43,8 milliárd USD
2009. július 16. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 12,2 milliárd USD 3,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer nem monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 1,5 milliárd euróval 300,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval nőtt, 770,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,8 milliárd euróval 132,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 40,5 milliárd euróval csökkent, 612 milliárd euróra. 2009. július 15-én, szerdán lejárt egy 106,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 100,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 189,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 155,5 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. július 17-ével végződő héten 1 milliárd euróval 1,1 milliárd euróra nőtt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 42,3 milliárd euróval 229,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 127 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 624 −742
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 847 55
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 777 −796
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 62 878 −6 086
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 628 1 117
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 628 1 117
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 801 888 −6 120
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 100 294 −6 112
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 701 456 3
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 94 −41
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 44 30
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 761 −256
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 301 197 −521
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 1 079 1 013
7.2 Egyéb értékpapírok 300 118 −1 534
8 Euróban denominált államadósság 36 230 0
9 Egyéb eszközök 238 380 −590
Eszközök összesen 1 875 712 −13 197
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 770 379 104
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 419 415 −7 938
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 229 528 −42 287
2.2 Betéti rendelkezésre állás 189 873 34 338
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 13 11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 278 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 142 772 10 191
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 132 430 7 753
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 342 2 437
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 109 496 −13 730
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 706 −1 125
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 874 1 529
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 874 1 529
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 151 598 −2 227
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 961 0
Források összesen 1 875 712 −13 197

Médiakapcsolatok