Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.7.2009

21.7.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.7.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 7,2 miljardilla eurolla 201,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
15.7.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 31,1 miljardia Sveitsin frangia 21,6 miljardia Sveitsin frangia
16.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 43,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria 43,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria
16.7.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 12,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 3,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,5 miljardilla eurolla 300,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 770,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,8 miljardilla eurolla 132,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 40,5 miljardilla eurolla 612 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.7.2009 erääntyi 106,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 100,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 189,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 155,5 miljardia euroa).

Perjantaina 17.7.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 1,1 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 42,3 miljardilla eurolla 229,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 127 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 624 −742
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 847 55
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 777 −796
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 62 878 −6 086
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 628 1 117
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 628 1 117
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 801 888 −6 120
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 100 294 −6 112
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 701 456 3
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 94 −41
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 44 30
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 761 −256
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 301 197 −521
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 079 1 013
7.2 Muut arvopaperit 300 118 −1 534
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 0
9 Muut saamiset 238 380 −590
Vastaavaa yhteensä 1 875 712 −13 197
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 770 379 104
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 419 415 −7 938
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 229 528 −42 287
2.2 Talletusmahdollisuus 189 873 34 338
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 13 11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 278 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 142 772 10 191
5.1 Julkisyhteisöt 132 430 7 753
5.2 Muut 10 342 2 437
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 109 496 −13 730
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 706 −1 125
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 874 1 529
8.1 Talletukset ja muut velat 11 874 1 529
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 151 598 −2 227
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 961 0
Vastattavaa yhteensä 1 875 712 −13 197

Yhteyshenkilöt