Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. juuli 2009

21. juuli 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

17. juulil 2009 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 7,2 miljardi euro võrra 201,5 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
15. juuli 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 31,1 miljardit Šveitsi franki 21,6 miljardit Šveitsi franki
16. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 43,1 miljardit USA dollarit 43,8 miljardit USA dollarit
16. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 12,2 miljardit USA dollarit 3,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,5 miljardi euro võrra 300,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 0,1 miljardi euro võrra 770,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,8 miljardi euro võrra 132,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 40,5 miljardi euro võrra 612 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. juulil 2009 möödus 106,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 100,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 189,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 155,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

17. juulil 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1 miljardi euro võrra 1,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,3 miljardi euro võrra 229,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 127 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 624 −742
2.1 Nõuded RVFle 16 847 55
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 777 −796
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 62 878 −6 086
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 628 1 117
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 628 1 117
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 801 888 −6 120
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 100 294 −6 112
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 701 456 3
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 94 −41
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 44 30
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 761 −256
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 301 197 −521
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 079 1 013
7.2 Muud väärtpaberid 300 118 −1 534
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 0
9 Muud varad 238 380 −590
Varad kokku 1 875 712 −13 197
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 770 379 104
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 419 415 −7 938
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 229 528 −42 287
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 189 873 34 338
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 13 11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 278 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 142 772 10 191
5.1 Valitsussektor 132 430 7 753
5.2 Muud kohustused 10 342 2 437
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 109 496 −13 730
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 706 −1 125
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 874 1 529
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 874 1 529
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 151 598 −2 227
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 961 0
Kohustused kokku 1 875 712 −13 197

Kontaktandmed