Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 iulie 2009

14 iulie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 iulie 2009, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 2,5 miliarde EUR, până la valoarea de 208,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
8 iulie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 29 de miliarde CHF 31,1 miliarde CHF
9 iulie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 39,3 miliarde USD 43,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (evidenţiate la poziţia 7.2 din active) s-au micşorat cu 0,5 miliarde EUR, până la 301,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 1,5 miliarde EUR, până la 770,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 15,6 miliarde EUR, până la 124,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 133,8 miliarde EUR, până la 652,5 miliarde EUR. Miercuri, 8 iulie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 105,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 106,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 56,8 miliarde EUR, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 38,3 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 9 iulie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 13,2 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 3 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, în valoare de 7,6 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 9,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 155,5 miliarde EUR (faţă de 316 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

În cursul săptămânii anterioare, câteva bănci centrale din Eurosistem au început să cumpere obligaţiuni garantate în euro, în cadrul programului de cumpărare anunţat la data de 7 mai 2009 ca urmare a deciziei adoptate de Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene. În consecinţă, în săptămâna încheiată la 10 iulie 2009, deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au ridicat la 0,1 miliarde EUR.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 103,5 miliarde EUR, până la 271,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 232 126 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 160 365 1 502
2.1 Creanţe asupra FMI 16 792 −51
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 573 1 553
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 68 964 2 463
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 511 1 248
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 511 1 248
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 808 008 −26 626
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 106 406 501
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 701 453 −27 145
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 135 76
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 14 −58
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 23 017 −70
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 301 718 −473
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 66 66
7.2 Alte titluri 301 652 −539
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 230 −46
9 Alte active 238 970 −714
Total active 1 888 909 −22 719
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 770 275 1 538
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 427 353 −56 950
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 271 815 103 491
2.2 Facilitatea de depozit 155 535 −160 421
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 −20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 279 2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 132 581 15 755
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 124 676 15 611
5.2 Alte angajamente 7 905 144
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 123 226 15 399
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 831 −434
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 346 1 870
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 346 1 870
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 436 0
10 Alte pasive 153 826 103
11 Conturi de reevaluare 187 797 0
12 Capital şi rezerve 72 960 −3
Total pasive 1 888 909 −22 719
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media