Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. liepos 10 d.

2009 m. liepos 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. liepos 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 208,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. liepos 8 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 29 mlrd. CHF 31,1 mlrd. CHF
2009 m. liepos 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 39,3 mlrd. USD 43,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (skelbiamos turto dalies 7.2 straipsnyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 301,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 770,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,6 mlrd. eurų – iki 124,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 133,8 mlrd. eurų – iki 652,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. liepos 8 d., baigėsi 105,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 106,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 56,8 mlrd. eurų vertės vieno mėnesio ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 38,3 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. liepos 9 d., baigėsi 13,2 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 7,6 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 155,5 mlrd. eurų (palyginti su 316 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Praėjusią savaitę keletas Eurosistemos centrinių bankų pradėjo supirkinėti eurais padengtas obligacijas pagal Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos sprendimu 2009 m. gegužės 7 d. paskelbtą pirkimo programą. Dėl šios priežasties Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. liepos 10 d. pasibaigusią savaitę sudarė 0,1 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 103,5 mlrd. eurų – iki 271,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 232 126 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 365 1 502
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 792 −51
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 573 1 553
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 68 964 2 463
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 511 1 248
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 511 1 248
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 808 008 −26 626
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 106 406 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 701 453 −27 145
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 135 76
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 14 −58
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 23 017 −70
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 301 718 −473
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 66 66
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 652 −539
8 Valdžios skola eurais 36 230 −46
9 Kitas turtas 238 970 −714
Visas turtas 1 888 909 −22 719
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 770 275 1 538
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 427 353 −56 950
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 271 815 103 491
2.2 Indėlių galimybė 155 535 −160 421
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 279 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 132 581 15 755
5.1 Valdžiai 124 676 15 611
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 905 144
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 123 226 15 399
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 831 −434
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 346 1 870
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 346 1 870
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 436 0
10 Kiti įsipareigojimai 153 826 103
11 Perkainojimo sąskaitos 187 797 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 960 −3
Visi įsipareigojimai 1 888 909 −22 719