Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. július 10.

2009. július 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. július 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 2,5 milliárd euróval nőtt, 208,7 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. július 8. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 29 milliárd CHF 31,1 milliárd CHF
2009. július 9. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 39,3 milliárd USD 43,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal 7.2 tételében szerepel) 0,5 milliárd euróval 301,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval nőtt, 770,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 15,6 milliárd euróval 124,7  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 133,8 milliárd euróval 652,5 milliárd euróra emelkedett. 2009. július 8-án, szerdán lejárt egy 105,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 106,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 56,8 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 38,3 milliárd euro értékben. 2009. július 9-én, csütörtökön lejárt egy 13,2 milliárd euro összegű, három havi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 3 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 7,6 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 9,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 155,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 316 milliárd eurós felhasználással).

Az EKB Kormányzótanácsának döntése után, 2009. május 7-én bejelentett vásárlási program keretében néhány eurorendszerbeli központi bank a múlt hét folyamán megkezdte az euróban denominált fedezett kötvények vásárlását. Ennek következtében az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állományának értéke (eszközoldal 7.1 tétel) a 2009. július 10-ével végződő héten 0,1 milliárd euro volt.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 103,5 milliárd euróval 271,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 126 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 365 1 502
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 792 −51
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 573 1 553
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 68 964 2 463
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 511 1 248
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 511 1 248
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 808 008 −26 626
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 106 406 501
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 701 453 −27 145
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 135 76
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 14 −58
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 017 −70
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 301 718 −473
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 66 66
7.2 Egyéb értékpapírok 301 652 −539
8 Euróban denominált államadósság 36 230 −46
9 Egyéb eszközök 238 970 −714
Eszközök összesen 1 888 909 −22 719
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 770 275 1 538
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 427 353 −56 950
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 271 815 103 491
2.2 Betéti rendelkezésre állás 155 535 −160 421
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 279 2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 132 581 15 755
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 124 676 15 611
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 905 144
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 123 226 15 399
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 831 −434
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 346 1 870
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 346 1 870
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0
10 Egyéb kötelezettségek 153 826 103
11 Átértékelési számlák 187 797 0
12 Saját tőke 72 960 −3
Források összesen 1 888 909 −22 719