Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.7.2009

14.7.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.7.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,5 miljardilla eurolla 208,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
8.7.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 29 miljardia Sveitsin frangia 31,1 miljardia Sveitsin frangia
9.7.2007 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 39,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 43,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 0,5 miljardilla eurolla 301,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 770,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,6 miljardilla eurolla 124,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 133,8 miljardilla eurolla 652,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.7.2009 erääntyi 105,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 106,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 56,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 38,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 9.7.2009 erääntyi 13,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 3 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 7,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 9,1 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 155,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 316 miljardia euroa).

Edeltävän viikon aikana eräät eurojärjestelmän keskuspankit aloittivat euromääräisten katettujen joukkolainojen ostamisen. Osto-ohjelmasta ilmoitettiin 7.5.2009 Euroopan keskuspankin neuvoston päätöksen jälkeen. Perjantaina 10.7.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli 0,1 miljardia euroa.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 103,5 miljardilla eurolla 271,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 232 126 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 365 1 502
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 792 −51
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 573 1 553
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 68 964 2 463
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 511 1 248
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 511 1 248
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 808 008 −26 626
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 106 406 501
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 701 453 −27 145
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 135 76
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 14 −58
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 23 017 −70
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 301 718 −473
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 66 66
7.2 Muut arvopaperit 301 652 −539
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 230 −46
9 Muut saamiset 238 970 −714
Vastaavaa yhteensä 1 888 909 −22 719
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 770 275 1 538
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 427 353 −56 950
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 271 815 103 491
2.2 Talletusmahdollisuus 155 535 −160 421
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 279 2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 132 581 15 755
5.1 Julkisyhteisöt 124 676 15 611
5.2 Muut 7 905 144
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 123 226 15 399
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 831 −434
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 346 1 870
8.1 Talletukset ja muut velat 10 346 1 870
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 436 0
10 Muut velat 153 826 103
11 Arvonmuutostilit 187 797 0
12 Pääoma ja rahastot 72 960 −3
Vastattavaa yhteensä 1 888 909 −22 719