Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. juuli 2009

14. juuli 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. juulil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 2,5 miljardi euro võrra 208,7 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
8. juuli 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 29 miljardit Šveitsi franki 31,1 miljardit Šveitsi franki
9. juuli 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 39,3 miljardit USA dollarit 43,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (esitatud varade kirjes 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 301,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,5 miljardi euro võrra 770,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,6 miljardi euro võrra 124,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 133,8 miljardi euro võrra 652,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. juulil 2009 möödus 105,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 106,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 56,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 38,3 miljardit eurot. Neljapäeval, 9. juulil 2009 möödus 13,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 7,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 9,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 155,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 316 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eelmisel nädalal otsustasid mõned eurosüsteemi keskpangad hakata ostma eurodes nomineeritud tagatud võlakirju ostuprogrammi raames, mis kuulutati välja 7. mail 2009 pärast Euroopa Keskpanga nõukogu otsust. Selle tulemusel ulatus eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 10. juulil 2009 lõppenud nädalal 0,1 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 103,5 miljardi euro võrra 271,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 232 126 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 160 365 1 502
2.1 Nõuded RVFle 16 792 −51
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 573 1 553
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 68 964 2 463
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 511 1 248
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 511 1 248
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 808 008 −26 626
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 106 406 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 701 453 −27 145
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 135 76
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 14 −58
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 23 017 −70
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 301 718 −473
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 66 66
7.2 Muud väärtpaberid 301 652 −539
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 230 −46
9 Muud varad 238 970 −714
Varad kokku 1 888 909 −22 719
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 770 275 1 538
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 427 353 −56 950
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 271 815 103 491
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 155 535 −160 421
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 279 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 132 581 15 755
5.1 Valitsussektor 124 676 15 611
5.2 Muud kohustused 7 905 144
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 123 226 15 399
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 831 −434
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 346 1 870
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 346 1 870
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 436 0
10 Muud kohustused 153 826 103
11 Ümberhindluskontod 187 797 0
12 Kapital ja reservid 72 960 −3
Kohustused kokku 1 888 909 −22 719