Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. július 3.

2009. július 8.

A Kormányzótanács 2009. május 7-i bejelentésének megfelelően az Európai Központi Bank (EKB) úgy döntött, hogy euroövezetben kibocsátott, euróban denominált fedezett kötvényeket vásárol. Az eszközoldali 7. tételt („ Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok”) számviteli célból két pozícióra bontották: 7.1 tétel („ Monetáris politikai célú értékpapírok”) – amelynek célja az euróban denominált fedezettkötvény-portfólió kimutatása – 2009. júliusi kezdettel; 7.2 tétel („ Egyéb értékpapírok”), amelybe az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez nem kapcsolódó forgalomképes értékpapírok tartoznak (ez utóbbi felelt meg korábban a teljes 7. tételnek). Jelen konszolidált pénzügyi kimutatás már ennek a mérlegformátumnak megfelelően készült.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. július 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 8,5 milliárd eurós csökkenésének hátterében jórészt a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2.és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7.,8.,és 9. tétel egyenlege) 10,5 milliárd euróval csökkent, 206,2milliárd euróra. A változás a negyedéves átértékelési hatások, az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveletek hatásának eredőjeként jelentkezett.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. július 1. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 30,5 milliárd CHF 29 milliárd CHF
2009. július 2. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 40,6 milliárd USD 39,3 milliárd USD
2009. július 2. 28 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 1,9 milliárd USD 0,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az EKB-nak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,2. tétel) 0,6 milliárd euróval emelkedett, 302,2 milliárd euróra, aminek hátterében jórészt tranzakciók állnak. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 6,6 milliárd euróval nőtt, 768,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 44,3 milliárd euróval csökkent, 109,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 141,9 milliárd euróval csökkent, 518,7 milliárd euróra. 2009. július 1-jén, szerdán lejárt egy 167,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 105,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 316 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 236,2 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 99,9 milliárd euróval 168,3 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2009. július 3-án a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany:  665,770 EUR/finom uncia

USD: 1,4134 JPY/EUR

JPY: 135,51 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,0989 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 232 128 −5 −8 495
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 863 3 696 −4 570
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 844 −12 −381
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 019 3 708 −4 189
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 66 501 −3 864 −4 746
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 263 291 171
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 263 291 171
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 834 633 −62 205 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 105 905 −61 998 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 728 598 0 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 58 −268 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 72 60 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 23 087 −1 390 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 302 191 630 −24
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 0 0 0
7.2 Egyéb értékpapírok 302 191 630 −24
8 Euróban denominált államadósság 36 276 −467 −26
9 Egyéb eszközök 239 684 −2 880 −1 807
Eszközök összesen 1 911 628 −66 195 −19 497
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 768 737 6 590 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 484 302 −20 214 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 168 325 −99 919 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 315 955 79 720 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 22 −15 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 277 53 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 826 −44 452 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 109 065 −44 313 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 761 −138 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 107 827 −10 050 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 265 253 −338
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 476 1 493 −317
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 476 1 493 −317
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 436 0 −115
10 Egyéb kötelezettségek 153 723 131 −3 571
11 Átértékelési számlák 187 797 0 −15 155
12 Saját tőke 72 963 1 −1
Források összesen 1 911 628 −66 195 −19 497

Médiakapcsolatok