Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 3ης Ιουλίου 2009

8 Ιουλίου 2009

Όπως ανακοινώθηκε στις 7 Μαΐου 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να προβεί στην αγορά καλυμμένων ομολόγων σε ευρώ τα οποία εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ. Για τους σκοπούς της λογιστικής απεικόνισης, το στοιχείο 7 του ενεργητικού « Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ» χωρίστηκε στις ακόλουθες δύο θέσεις: στοιχείο 7.1 του ενεργητικού « Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής», το οποίο θα αντιπροσωπεύει στο εξής το χαρτοφυλάκιο καλυμμένων ομολόγων σε ευρώ που θα εισαχθεί τον Ιούλιο του 2009, και στοιχείο 7.2 του ενεργητικού « Λοιποί τίτλοι», το οποίο θα περιλαμβάνει τους εμπορεύσιμους τίτλους που δεν σχετίζονται με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (οι οποίοι αντιπροσώπευαν το σύνολο του στοιχείου 7 του ενεργητικού στις προηγούμενες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις). Η ενοποιημένη λογιστική κατάσταση αυτής της εβδομάδας καταρτίστηκε σύμφωνα με το νέο τρόπο παρουσίασης.

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 3 Ιουλίου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 8,5 δισεκ. ευρώ αντανακλούσε κυρίως τριμηνιαίες αναπροσαρμογές, καθώς και την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 10,5 δισεκ. ευρώ σε 206,2 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφειλόταν στις επιδράσεις των τριμηνιαίων αναπροσαρμογών, των συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου και των πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
1 Ιουλίου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 30,5 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 29 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
2 Ιουλίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 40,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 39,3 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
2 Ιουλίου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 28 ημερών 1,9 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 0,2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η ΕΚΤ με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (που καταγράφονται πλέον στο στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,6 δισεκ. ευρώ σε 302,2 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της διενέργειας συναλλαγών. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 768,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 44,3 δισεκ. ευρώ σε 109,1 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 141,9 δισεκ. ευρώ σε 518,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 167,9 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 105,9 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 316 δισεκ. ευρώ (έναντι 236,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 99,9 δισεκ. ευρώ σε 168,3 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής στο κάθε στοιχείο της λογιστικής κατάστασης στις 3 Ιουλίου 2009 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη « Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 665,770 ευρώ ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

1,4134 δολάρια ΗΠΑ προς 1 ευρώ

135,51 γιεν Ιαπωνίας προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,0989 ευρώ ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 232.128 −5 −8.495
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 158.863 3.696 −4.570
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 16.844 −12 −381
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.019 3.708 −4.189
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 66.501 −3.864 −4.746
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.263 291 171
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.263 291 171
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 834.633 −62.205 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 105.905 −61.998 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 728.598 0 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 58 −268 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 72 60 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 23.087 −1.390 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 302.191 630 −24
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 0 0 0
7.2 Λοιποί τίτλοι 302.191 630 −24
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.276 −467 −26
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 239.684 −2.880 −1.807
Σύνολο ενεργητικού 1.911.628 −66.195 −19.497
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 768.737 6.590 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 484.302 −20.214 0
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 168.325 −99.919 0
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 315.955 79.720 0
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 22 −15 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 277 53 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 116.826 −44.452 0
5.1 Γενική κυβέρνηση 109.065 −44.313 0
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.761 −138 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 107.827 −10.050 0
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 5.265 253 −338
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 8.476 1.493 −317
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 8.476 1.493 −317
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.436 0 −115
10 Λοιπές υποχρεώσεις 153.723 131 −3.571
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 187.797 0 −15.155
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.963 1 −1
Σύνολο παθητικού 1.911.628 −66.195 −19.497

Εκπρόσωποι Τύπου