Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 mai 2009

2 iunie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 mai 2009, scăderea de 6 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,1 miliarde EUR, până la 242,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de swap valutar EUR/DKK şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 mai 2009 operaţiune de swap valutar EUR/DKK cu scadenţa la 3 luni 7,5 miliarde DKK 8,4 miliarde DKK
27 mai 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 35,9 miliarde CHF 36,1 miliarde CHF
28 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 53,5 miliarde USD 52,7 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Danmarks Nationalbank, Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,9 miliarde EUR, până la 296,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,3 miliarde EUR, până la 761,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 10 miliarde EUR, până la 151,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 54 de miliarde EUR, până la 657,5 miliarde EUR. Miercuri, 27 mai 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 221,3 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 276,8 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 28 mai 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 21,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 27,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 23 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 15,6 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 41,2 miliarde EUR, până la 247,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 784 −6
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 041 −1 232
2.1 Creanţe asupra FMI 16 997 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 044 −1 231
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 103 029 −704
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 080 −1 013
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 080 −1 013
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 680 582 61 510
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 276 814 55 490
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 403 549 5 902
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 198 148
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 21 −29
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 25 941 582
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 296 613 1 948
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 788 −6
9 Alte active 239 753 1 660
Total active 1 799 610 62 740
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 761 422 3 258
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 270 976 48 711
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 247 929 41 235
2.2 Facilitatea de depozit 23 016 7 449
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 27
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 235 18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 159 246 9 779
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 151 151 10 033
5.2 Alte angajamente 8 095 −254
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 156 446 1 751
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 846 −178
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 254 −681
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 254 −681
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 156 709 −55
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 972 137
Total pasive 1 799 610 62 740

Contacte media