Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gegužės 29 d.

2009 m. birželio 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gegužės 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 6 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 242,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, taip pat dėl įvykdytų apsikeitimo sandorių Danijos kronomis ir dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gegužės 25 d. 3 mėnesių apsikeitimo sandoris Danijos kronomis 7,5 mlrd. DKK 8,4 mlrd. DKK
2009 m. gegužės 27 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 35,9 mlrd. CHF 36,1 mlrd. CHF
2009 m. gegužės 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 53,5 mlrd. USD 52,7 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko, Danijos nacionalinio banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 296,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 761,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10 mlrd. eurų – iki 151,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 54 mlrd. eurų – iki 657,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gegužės 27 d., baigėsi 221,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 276,8 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. gegužės 28 d., baigėsi 21,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 27,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 23 mlrd. eurų (palyginti su 15,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 41,2 mlrd. eurų – iki 247,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 784 −6
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 041 −1 232
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 997 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 044 −1 231
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 103 029 −704
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 080 −1 013
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 080 −1 013
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 680 582 61 510
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 276 814 55 490
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 403 549 5 902
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 198 148
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 −29
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 941 582
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 296 613 1 948
8 Valdžios skola eurais 36 788 −6
9 Kitas turtas 239 753 1 660
Visas turtas 1 799 610 62 740
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 761 422 3 258
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 270 976 48 711
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 247 929 41 235
2.2 Indėlių galimybė 23 016 7 449
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 27
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 235 18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 159 246 9 779
5.1 Valdžiai 151 151 10 033
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 095 −254
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 156 446 1 751
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 846 −178
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 254 −681
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 254 −681
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 156 709 −55
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 972 137
Visi įsipareigojimai 1 799 610 62 740

Kontaktai žiniasklaidai