Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. május 29.

2009. június 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. május 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 6 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) történő aranyeladása, illetve egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint egy dán koronában denominált devizaswap és az USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 1,1 milliárd euróval csökkent, 242,4 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. május 25. 3 hónapos dán korona alapú devizaswap 7,5 milliárd DKK 8,4 milliárd DKK
2009. május 27. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 35,9 milliárd CHF 36,1 milliárd CHF
2009. május 28. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 53,5 milliárd USD 52,7 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Danmarks Nationalbankkkal, a Svájci Nemzeti Bankkal és a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,9 milliárd euróval 296,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval nőtt, 761,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10 milliárd euróval 151,2  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 54 milliárd euróval 657,5 milliárd euróra emelkedett. 2009. május 27-én, szerdán lejárt egy 221,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 276,8 milliárd euro értékben. 2009. május 28-án, csütörtökön lejárt egy 21,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 27,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 23 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 15,6 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,2 milliárd euróval 247,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 784 −6
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 041 −1 232
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 997 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 044 −1 231
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 103 029 −704
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 080 −1 013
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 080 −1 013
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 680 582 61 510
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 276 814 55 490
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 403 549 5 902
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 198 148
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 21 −29
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 25 941 582
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 296 613 1 948
8 Euróban denominált államadósság 36 788 −6
9 Egyéb eszközök 239 753 1 660
Eszközök összesen 1 799 610 62 740
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 761 422 3 258
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 270 976 48 711
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 247 929 41 235
2.2 Betéti rendelkezésre állás 23 016 7 449
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 27
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 235 18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 159 246 9 779
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 151 151 10 033
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 095 −254
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 156 446 1 751
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 846 −178
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 254 −681
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 254 −681
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 156 709 −55
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 972 137
Források összesen 1 799 610 62 740

Médiakapcsolatok