Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.5.2009

2.6.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.5.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 6 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,1 miljardilla eurolla 242,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Tanskan kruunun määräisten valuuttaswapjärjestelyjen ja Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.5.2009 Tanskan kruunun määräinen valuuttaswap (3 kuukautta) 7,5 miljardia Tanskan kruunua 8,4 miljardia Tanskan kruunua
27.5.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 35,9 miljardia Sveitsin frangia 36,1 miljardia Sveitsin frangia
28.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 53,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 52,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Tanskan, Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,9 miljardilla eurolla 296,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 761,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10 miljardilla eurolla 151,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 54 miljardilla eurolla 657,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.5.2009 erääntyi 221,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 276,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.5.2009 erääntyi 21,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 27,5 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 23 miljardia euroa (edellisellä viikolla 15,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 41,2 miljardilla eurolla 247,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 784 −6
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 041 −1 232
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 997 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 044 −1 231
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 103 029 −704
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 080 −1 013
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 080 −1 013
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 680 582 61 510
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 276 814 55 490
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 403 549 5 902
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 198 148
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 21 −29
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 941 582
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 296 613 1 948
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 788 −6
9 Muut saamiset 239 753 1 660
Vastaavaa yhteensä 1 799 610 62 740
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 761 422 3 258
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 270 976 48 711
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 247 929 41 235
2.2 Talletusmahdollisuus 23 016 7 449
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 27
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 235 18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 159 246 9 779
5.1 Julkisyhteisöt 151 151 10 033
5.2 Muut 8 095 −254
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 156 446 1 751
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 846 −178
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 254 −681
8.1 Talletukset ja muut velat 11 254 −681
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 156 709 −55
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 972 137
Vastattavaa yhteensä 1 799 610 62 740

Yhteyshenkilöt