Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. květnu 2009

2. června 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. května 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 6 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí, měnové swapové transakce v dánských korunách a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,1 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. května 2009 měnová swapová transakce v dánských korunách se splatností 3 měsíce 7,5 mld. DKK 8,4 mld. DKK
27. května 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 35,9 mld. CHF 36,1 mld. CHF
28. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 53,5 mld. USD 52,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela s Danmarks Nationalbank, se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,9 mld. EUR na 296,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 3,3 mld. EUR na 761,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10 mld. EUR na 151,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 54 mld. EUR na 657,5 mld. EUR. Ve středu 27. května 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 221,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 276,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. května 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 21,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 27,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 23 mld. EUR (ve srovnání s 15,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 41,2 mld. EUR na 247,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 784 −6
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 041 −1 232
2.1 Pohledávky za MMF 16 997 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 044 −1 231
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 103 029 −704
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 080 −1 013
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 080 −1 013
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 680 582 61 510
5.1 Hlavní refinanční operace 276 814 55 490
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 403 549 5 902
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 198 148
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 21 −29
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 941 582
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 296 613 1 948
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 788 −6
9 Ostatní aktiva 239 753 1 660
Aktiva celkem 1 799 610 62 740
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 761 422 3 258
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 270 976 48 711
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 247 929 41 235
2.2 Vkladová facilita 23 016 7 449
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 30 27
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 235 18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 159 246 9 779
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 151 151 10 033
5.2 Ostatní závazky 8 095 −254
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 156 446 1 751
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 846 −178
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 254 −681
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 254 −681
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 156 709 −55
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 972 137
Pasiva celkem 1 799 610 62 740
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média