Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 22 mai 2009

26 mai 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 22 mai 2009, scăderea de 14 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 18 miliarde EUR, până la 243,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
20 mai 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 35,8 miliarde CHF 35,9 miliarde CHF
21 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 63,0 miliarde USD 53,5 miliarde USD
21 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 19,2 miliarde USD 4,8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au majorat cu 1,9 miliarde EUR, până la 294,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 758,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 6,4 miliarde EUR, până la 141,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 2,2 miliarde EUR, până la 603,5 miliarde EUR. Miercuri, 20 mai 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 229,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 221,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 15,6 miliarde EUR (faţă de 21,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 11,1 miliarde EUR, până la 206,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 790 −14
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 273 237
2.1 Creanţe asupra FMI 16 999 225
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 274 13
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 103 733 −17 625
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 093 −1 468
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 093 −1 468
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 619 072 −8 275
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 221 324 −8 241
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 397 648 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 50 −14
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 50 −20
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 25 359 441
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 294 664 1 851
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 793 0
9 Alte active 238 093 −2 436
Total active 1 736 870 −27 288
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 758 164 132
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 222 265 −17 139
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 694 −11 100
2.2 Facilitatea de depozit 15 568 −6 040
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 217 −69
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 149 467 6 536
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 141 119 6 431
5.2 Alte angajamente 8 349 106
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 154 696 −16 258
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 024 −663
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 935 1 246
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 935 1 246
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 156 765 −1 070
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 835 −3
Total pasive 1 736 870 −27 288

Contacte media