Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. május 22.

2009. május 26.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. május 22-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 18 milliárd euróval csökkent, 243,5 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. május 20. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 35,8 milliárd CHF 35,9 milliárd CHF
2009. május 21. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 63,0 milliárd USD 53,5 milliárd USD
2009. május 21. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 19,2 milliárd USD 4,8 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,9 milliárd euróval 294,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,1 milliárd euróval nőtt, 758,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,4 milliárd euróval 141,1  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,2 milliárd euróval csökkent, 603,5 milliárd euróra. 2009. május 20-án, szerdán lejárt egy 229,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 221,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 15,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,6 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,1 milliárd euróval 206,7 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 790 −14
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 273 237
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 999 225
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 274 13
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 103 733 −17 625
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 093 −1 468
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 093 −1 468
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 619 072 −8 275
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 221 324 −8 241
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 397 648 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 50 −14
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 50 −20
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 25 359 441
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 294 664 1 851
8 Euróban denominált államadósság 36 793 0
9 Egyéb eszközök 238 093 −2 436
Eszközök összesen 1 736 870 −27 288
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 758 164 132
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 222 265 −17 139
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 694 −11 100
2.2 Betéti rendelkezésre állás 15 568 −6 040
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 217 −69
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 149 467 6 536
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 141 119 6 431
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 349 106
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 154 696 −16 258
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 024 −663
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 935 1 246
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 935 1 246
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 156 765 −1 070
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 835 −3
Források összesen 1 736 870 −27 288

Médiakapcsolatok