Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.5.2009

26.5.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.5.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 14 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 18 miljardilla eurolla 243,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
20.5.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 35,8 miljardia Sveitsin frangia 35,9 miljardia Sveitsin frangia
21.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 63,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria 53,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
21.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 19,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,9 miljardilla eurolla 294,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 758,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,4 miljardilla eurolla 141,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,2 miljardilla eurolla 603,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.5.2009 erääntyi 229,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 221,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 15,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 11,1 miljardilla eurolla 206,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 790 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 273 237
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 999 225
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 274 13
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 103 733 −17 625
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 093 −1 468
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 093 −1 468
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 619 072 −8 275
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 221 324 −8 241
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 397 648 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 50 −14
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 50 −20
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 359 441
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 294 664 1 851
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 793 0
9 Muut saamiset 238 093 −2 436
Vastaavaa yhteensä 1 736 870 −27 288
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 758 164 132
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 222 265 −17 139
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 694 −11 100
2.2 Talletusmahdollisuus 15 568 −6 040
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 217 −69
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 149 467 6 536
5.1 Julkisyhteisöt 141 119 6 431
5.2 Muut 8 349 106
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 154 696 −16 258
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 024 −663
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 935 1 246
8.1 Talletukset ja muut velat 11 935 1 246
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 156 765 −1 070
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 835 −3
Vastattavaa yhteensä 1 736 870 −27 288

Yhteyshenkilöt