Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 mai 2009

19 mai 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 mai 2009, scăderea de 14 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,4 miliarde EUR, până la 261,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
13 mai 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 35,9 miliarde CHF 35,8 miliarde CHF
14 mai 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 65,3 miliarde USD 63,0 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,4 miliarde EUR, până la 292,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,5 miliarde EUR, până la 758 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 4 miliarde EUR, până la 134,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 27,7 miliarde EUR, până la 605,7 miliarde EUR. Miercuri, 13 mai 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 234,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 229,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de refinanţare pe termen lung, în valoare de 131,8 miliarde EUR, cu scadenţa la o lună, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 116,1 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 14 mai 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 18,5 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 33,7 miliarde EUR a fost decontată. În aceeaşi zi, o altă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen lung, în valoare de 41,6 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20,7 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la nivelul de 0,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 21,6 miliarde EUR (faţă de 75,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 29 de miliarde EUR, până la 217,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 803 −14
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 036 −263
2.1 Creanţe asupra FMI 16 774 554
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 142 262 −817
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 121 357 −1 744
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 561 −798
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 561 −798
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 627 347 −26 005
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 229 565 −4 631
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 397 647 −21 450
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 64 40
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 70 36
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 24 918 −1 535
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 292 813 408
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 36 793 3
9 Alte active 240 529 −994
Total active 1 764 158 −30 941
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 758 033 −1 469
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 239 404 −24 733
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 217 795 29 008
2.2 Facilitatea de depozit 21 608 −53 710
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 −31
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 286 −150
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 142 931 3 841
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 688 3 971
5.2 Alte angajamente 8 243 −130
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 170 954 −7 039
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 687 1 138
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 689 −718
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 689 −718
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 157 834 −1 809
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 838 −2
Total pasive 1 764 158 −30 941