Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. gegužės 15 d.

2009 m. gegužės 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. gegužės 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 14 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 261,5 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. gegužės 13 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 35,9 mlrd. CHF 35,8 mlrd. CHF
2009 m. gegužės 14 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 65,3 mlrd. USD 63,0 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 292,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 758 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 134,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 27,7 mlrd. eurų – iki 605,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. gegužės 13 d., baigėsi 234,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 229,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 131,8 mlrd. eurų vertės vieno mėnesio ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 116,1 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. gegužės 14 d., baigėsi 18,5 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 33,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi papildomos 41,6 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20,7 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 21,6 mlrd. eurų (palyginti su 75,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).,

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29 mlrd. eurų – iki 217,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 803 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 036 −263
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 16 774 554
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 262 −817
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 121 357 −1 744
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 561 −798
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 561 −798
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 627 347 −26 005
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 229 565 −4 631
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 397 647 −21 450
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 64 40
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 70 36
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 918 −1 535
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 292 813 408
8 Valdžios skola eurais 36 793 3
9 Kitas turtas 240 529 −994
Visas turtas 1 764 158 −30 941
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 758 033 −1 469
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 239 404 −24 733
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 217 795 29 008
2.2 Indėlių galimybė 21 608 −53 710
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −31
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 286 −150
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 142 931 3 841
5.1 Valdžiai 134 688 3 971
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 243 −130
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 954 −7 039
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 687 1 138
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 689 −718
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 689 −718
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 157 834 −1 809
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 838 −2
Visi įsipareigojimai 1 764 158 −30 941
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai