Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. május 15.

2009. május 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. május 15-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 14 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 2,4 milliárd euróval csökkent, 261,5 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. május 13. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 35,9 milliárd CHF 35,8 milliárd CHF
2009. május 14. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 65,3 milliárd USD 63,0 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval 292,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 758 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4 milliárd euróval 134,7  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 27,7 milliárd euróval 605,7 milliárd euróra emelkedett. 2009. május 13-án, szerdán lejárt egy 234,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 229,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 131,8 milliárd euro összegű, egyhavi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 116,1 milliárd euro értékben. 2009. május 14-én, csütörtökön lejárt egy 18,5 milliárd euro összegű, három havi lejáratú, kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 33,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon lejárt egy 41,6 milliárd euro összegű, hathavi lejáratú újabb kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és 20,7 milliárd euro értékben újabb műveletet számoltak el.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 21,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 75,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 29 milliárd euróval 217,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 803 −14
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 036 −263
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 16 774 554
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 142 262 −817
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 121 357 −1 744
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 561 −798
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 561 −798
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 627 347 −26 005
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 229 565 −4 631
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 397 647 −21 450
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 64 40
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 70 36
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 24 918 −1 535
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 292 813 408
8 Euróban denominált államadósság 36 793 3
9 Egyéb eszközök 240 529 −994
Eszközök összesen 1 764 158 −30 941
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 758 033 −1 469
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 239 404 −24 733
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 217 795 29 008
2.2 Betéti rendelkezésre állás 21 608 −53 710
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 −31
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 286 −150
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 142 931 3 841
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 688 3 971
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 243 −130
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 170 954 −7 039
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 687 1 138
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 689 −718
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 689 −718
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 157 834 −1 809
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 838 −2
Források összesen 1 764 158 −30 941