Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.5.2009

19.5.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.5.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 14 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,4 miljardilla eurolla 261,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
13.5.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 35,9 miljardia Sveitsin frangia 35,8 miljardia Sveitsin frangia
14.5.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 65,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 63,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 292,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 758 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4 miljardilla eurolla 134,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 27,7 miljardilla eurolla 605,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.5.2009 erääntyi 234,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 229,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 131,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli yksi kuukausi, ja suoritettiin uusi, 116,1 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio. Torstaina 14.5.2009 erääntyi 18,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja suoritettiin uuden, 33,7 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 41,6 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta, ja suoritettiin uusi, 20,7 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 21,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 75,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 29 miljardilla eurolla 217,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 803 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 036 −263
2.1 Saamiset IMF:ltä 16 774 554
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 142 262 −817
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 121 357 −1 744
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 561 −798
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 561 −798
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 627 347 −26 005
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 229 565 −4 631
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 397 647 −21 450
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 64 40
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 70 36
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 918 −1 535
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 292 813 408
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 793 3
9 Muut saamiset 240 529 −994
Vastaavaa yhteensä 1 764 158 −30 941
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 758 033 −1 469
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 239 404 −24 733
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 217 795 29 008
2.2 Talletusmahdollisuus 21 608 −53 710
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 −31
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 286 −150
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 142 931 3 841
5.1 Julkisyhteisöt 134 688 3 971
5.2 Muut 8 243 −130
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 954 −7 039
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 687 1 138
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 689 −718
8.1 Talletukset ja muut velat 10 689 −718
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 157 834 −1 809
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 838 −2
Vastattavaa yhteensä 1 764 158 −30 941