Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. mai 2009

19. mai 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. mail 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 14 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 2,4 miljardi euro võrra 261,5 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. mai 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 35,9 miljardit Šveitsi franki 35,8 miljardit Šveitsi franki
14. mai 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 65,3 miljardit USA dollarit 63,0 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 292,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 758 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 4 miljardi euro võrra 134,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 27,7 miljardi euro võrra 605,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. mail 2009 möödus 234,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 229,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 131,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni ühekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 116,1 miljardit eurot. Neljapäeval, 14. mail 2009 möödus 18,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kolmekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 33,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 41,6 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kuuekuune tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20,7 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 21,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 75,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 29 miljardi euro võrra 217,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 803 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 036 −263
2.1 Nõuded RVFle 16 774 554
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 262 −817
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 121 357 −1 744
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 561 −798
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 561 −798
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 627 347 −26 005
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 229 565 −4 631
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 397 647 −21 450
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 64 40
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 70 36
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 918 −1 535
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 292 813 408
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 793 3
9 Muud varad 240 529 −994
Varad kokku 1 764 158 −30 941
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 758 033 −1 469
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 239 404 −24 733
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 217 795 29 008
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 21 608 −53 710
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 −31
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 286 −150
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 142 931 3 841
5.1 Valitsussektor 134 688 3 971
5.2 Muud kohustused 8 243 −130
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 954 −7 039
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 687 1 138
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 689 −718
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 689 −718
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 157 834 −1 809
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 838 −2
Kohustused kokku 1 764 158 −30 941