Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. květnu 2009

19. května 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. května 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 14 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 2,4 mld. EUR na 261,5 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. května 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 35,9 mld. CHF 35,8 mld. CHF
14. května 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 65,3 mld. USD 63,0 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 292,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 1,5 mld. EUR na 758 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 134,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 27,7 mld. EUR na 605,7 mld. EUR. Ve středu 13. května 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 234,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 229,6 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 131,8 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 116,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 14. května 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 18,5 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 33,7 mld. EUR. V tentýž den byla splatná další dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 41,6 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 20,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (naproti tomu během předchozího týdne zůstala tato facilita prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 21,6 mld. EUR (ve srovnání se 75,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 29 mld. EUR na 217,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 240 803 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 036 −263
2.1 Pohledávky za MMF 16 774 554
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 262 −817
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 121 357 −1 744
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 561 −798
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 561 −798
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 627 347 −26 005
5.1 Hlavní refinanční operace 229 565 −4 631
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 397 647 −21 450
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 64 40
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 70 36
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 918 −1 535
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 292 813 408
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 793 3
9 Ostatní aktiva 240 529 −994
Aktiva celkem 1 764 158 −30 941
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 758 033 −1 469
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 239 404 −24 733
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 217 795 29 008
2.2 Vkladová facilita 21 608 −53 710
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −31
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 286 −150
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 142 931 3 841
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 688 3 971
5.2 Ostatní závazky 8 243 −130
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 954 −7 039
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 687 1 138
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 689 −718
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 689 −718
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 551 0
10 Ostatní pasiva 157 834 −1 809
11 Účty přecenění 202 952 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 838 −2
Pasiva celkem 1 764 158 −30 941