Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 3 aprilie 2009

8 aprilie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 3 aprilie 2009, creşterea netă de 24,1 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale. Operaţiunile derulate în cursul aceleiaşi săptămâni au avut drept rezultat o scădere de 14 milioane EUR, care s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 14,2 miliarde EUR, până la 290,8 miliarde EUR. Variaţiile au intervenit în principal ca urmare a efectelor ajustărilor din reevaluările trimestriale, a operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
1 aprilie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36,5 miliarde CHF 36 de miliarde CHF
2 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 94,4 miliarde USD 93,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap) pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,4 miliarde EUR, până la 291,9 miliarde EUR. Creşterea a inclus 0,7 miliarde EUR din reevaluări. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 7 miliarde EUR, până la 752,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 4,3 miliarde EUR, până la 143,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 25,7 miliarde EUR, până la 590,9 miliarde EUR. Miercuri, 1 aprilie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 230 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 238,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 1,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 78,5 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 45,1 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 28,9 miliarde EUR, până la 189,6 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 martie 2009 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 690,186 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3308/EUR

JPY: 131,17/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1222 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 241 672 −14 24 142
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 158 563 2 854 3 351
2.1 Creanţe asupra FMI 14 396 936 243
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 167 1 918 3 108
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 151 297 −972 11 425
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 217 243 −13
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 217 243 −13
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 669 608 7 700 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 238 071 8 092 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 430 746 1 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 784 −350 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 7 −42 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 132 1 090 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 291 932 693 668
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 397 0 −26
9 Alte active 235 566 −1 363 −16 479
Total active 1 836 384 10 233 23 069
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 752 782 7 026 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 268 356 4 526 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 189 639 −28 904 0
2.2 Facilitatea de depozit 78 517 33 411 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 199 20 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 248 17 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 151 279 −4 272 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 143 058 −4 293 0
5.2 Alte angajamente 8 220 21 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 209 179 1 982 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 068 −828 1 280
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 429 1 302 597
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 429 1 302 597
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0 105
10 Alte pasive 159 931 510 −5 678
11 Conturi de reevaluare 202 952 0 26 363
12 Capital şi rezerve 72 610 −30 400
Total pasive 1 836 384 10 233 23 069

Contacte media