Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2009. április 3.

2009. április 8.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. április 3-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 24,1 milliárd eurós nettó növekedésének hátterében elsősorban a negyedéves átértékelési kiigazítások álltak. A heti tranzakciók eredménye 14 millió eurós nettó állománycsökkenés volt, ami az eurorendszer egyik központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladást tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 14,2 milliárd euróval emelkedett, 290,8 milliárd euróra. A változás a negyedéves átértékelési hatások, az ügyfél- és portfólióügyletek, USA-dollárban végrehajtott likviditásbővítő műveletek hatásának eredőjeként jelentkezett.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. április 1. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36,5 milliárd CHF 36 milliárd CHF
2009. április 2. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 94,4 milliárd USD 93,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Au EUR/CHF devizaswap-műveletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd euróval 291,9 milliárd euróra emelkedett. Ebből 0,7 milliárd euro az átértékelések révén adódott. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7 milliárd euróval nőtt, 752,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,3 milliárd euróval csökkent, 143,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 25,7 milliárd euróval csökkent, 590,9 milliárd euróra. 2009. április 1-jén, szerdán lejárt egy 230 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 238,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,8 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 78,5 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 45,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 28,9 milliárd euróval csökkent, 189,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2009. március 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az egyenlegek átértékeléséhez az alábbi aranyárat és fő árfolyamokat alkalmazták:

Arany:  690,186 EUR/finom uncia

USD: 1,3308 JPY/EUR

JPY: 131,17 JPY/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,1222 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 241 672 −14 24 142
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 563 2 854 3 351
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 14 396 936 243
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 167 1 918 3 108
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 151 297 −972 11 425
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 217 243 −13
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 217 243 −13
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 669 608 7 700 0
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 238 071 8 092 0
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 430 746 1 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 784 −350 0
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 7 −42 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 132 1 090 0
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 291 932 693 668
8 Euróban denominált államadósság 37 397 0 −26
9 Egyéb eszközök 235 566 −1 363 −16 479
Eszközök összesen 1 836 384 10 233 23 069
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletek eredményeképpen
ii) negyedév végi átértékelések eredményeképpen
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 752 782 7 026 0
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 268 356 4 526 0
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 189 639 −28 904 0
2.2 Betéti rendelkezésre állás 78 517 33 411 0
2.3 Lekötött betétek 0 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 199 20 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 248 17 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 151 279 −4 272 0
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 143 058 −4 293 0
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 220 21 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 209 179 1 982 0
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 068 −828 1 280
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 429 1 302 597
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 429 1 302 597
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0 105
10 Egyéb kötelezettségek 159 931 510 −5 678
11 Átértékelési számlák 202 952 0 26 363
12 Saját tőke 72 610 −30 400
Források összesen 1 836 384 10 233 23 069

Médiakapcsolatok