Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 3.4.2009

8.4.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 3.4.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 24,1 miljardilla eurolla pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta. Liike- ja tilitapahtumilla oli samalla viikolla 14 miljoonan euron suuruinen pienentävä vaikutus, kun eräs eurojärjestelmän keskuspankki myi kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 14,2 miljardilla eurolla 290,8 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen, asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
1.4.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36,5 miljardia Sveitsin frangia 36 miljardia Sveitsin frangia
2.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 94,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria 93,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,4 miljardilla eurolla 291,9 miljardiin euroon. Tästä 0,7 miljardia euroa oli uudelleenarvostuksen vaikutusta. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7 miljardilla eurolla 752,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,3 miljardilla eurolla 143,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 25,7 miljardilla eurolla 590,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 1.4.2009 erääntyi 230 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 238,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 78,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 45,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 28,9 miljardilla eurolla 189,6 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 31.3.2009 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 690,186 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,3308

Japanin jeni / euro: 131,17

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1222 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 241 672 −14 24 142
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 563 2 854 3 351
2.1 Saamiset IMF:ltä 14 396 936 243
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 167 1 918 3 108
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 151 297 −972 11 425
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 217 243 −13
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 217 243 −13
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 669 608 7 700 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 238 071 8 092 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 430 746 1 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 784 −350 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 7 −42 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 132 1 090 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 291 932 693 668
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 397 0 −26
9 Muut saamiset 235 566 −1 363 −16 479
Vastaavaa yhteensä 1 836 384 10 233 23 069
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 752 782 7 026 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 268 356 4 526 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 189 639 −28 904 0
2.2 Talletusmahdollisuus 78 517 33 411 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 199 20 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 248 17 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 151 279 −4 272 0
5.1 Julkisyhteisöt 143 058 −4 293 0
5.2 Muut 8 220 21 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 209 179 1 982 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 068 −828 1 280
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 429 1 302 597
8.1 Talletukset ja muut velat 10 429 1 302 597
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0 105
10 Muut velat 159 931 510 −5 678
11 Arvonmuutostilit 202 952 0 26 363
12 Pääoma ja rahastot 72 610 −30 400
Vastattavaa yhteensä 1 836 384 10 233 23 069

Yhteyshenkilöt