Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 martie 2009

31 martie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 martie 2009, scăderea de 82 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 4,4 miliarde EUR, până la 276,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
25 martie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36,4 miliarde CHF 36,5 miliarde CHF
26 martie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 10,8 miliarde USD 12,2 miliarde USD
26 martie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 79,8 miliarde USD 94,4 miliarde USD
26 martie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/USD de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 0,1 miliarde USD -

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap) pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunile de swap valutar EUR/CHF şi EUR/USD nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1 miliard EUR, până la 290,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a menţinut practic nemodificat la valoarea de 745,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 10,5 miliarde EUR, până la 147,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 1 miliard EUR, până la 616,6 miliarde EUR. Miercuri, 25 martie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 226,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 230 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 26 martie 2009, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 50,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 28,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,1 miliarde EUR (faţă de 1,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 45,1 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 63,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 10 miliarde EUR, până la 218,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 217 543 −82
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 152 358 −1 989
2.1 Creanţe asupra FMI 13 217 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 139 141 −1 989
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 140 844 −2 755
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 987 −440
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 987 −440
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 661 908 −18 191
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 229 980 3 913
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 430 745 −22 020
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 134 −59
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 49 −26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 042 2 534
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 290 571 1 026
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 423 −2
9 Alte active 253 407 435
Total active 1 803 083 −19 465
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 745 756 −46
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 263 829 −29 200
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 218 543 −10 029
2.2 Facilitatea de depozit 45 106 −18 809
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 180 −363
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 231 −119
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 155 551 10 303
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 147 351 10 463
5.2 Alte angajamente 8 199 −160
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 207 197 −809
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 616 2
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 530 −387
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 530 −387
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 165 099 518
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 72 240 273
Total pasive 1 803 083 −19 465

Contacte media