Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. kovo 27 d.

2009 m. kovo 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. kovo 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 82 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 276,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. kovo 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36,4 mlrd. CHF 36,5 mlrd. CHF
2009 m. kovo 26 d. 84 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 10,8 mlrd. USD 12,2 mlrd. USD
2009 m. kovo 26 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 79,8 mlrd. USD 94,4 mlrd. USD
2009 m. kovo 26 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacija 0,1 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Šveicarijos frankų ir eurų bei JAV dolerių ir eurų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 290,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) beveik nepakito ir liko 745,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,5 mlrd. eurų – iki 147,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 616,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. kovo 25 d., baigėsi 226,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 230 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2009 m. kovo 26 d., baigėsi 50,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 28,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 45,1 mlrd. eurų (palyginti su 63,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10 mlrd. eurų – iki 218,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 543 −82
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 152 358 −1 989
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 217 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 141 −1 989
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 844 −2 755
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 987 −440
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 987 −440
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 661 908 −18 191
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 229 980 3 913
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 430 745 −22 020
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 134 −59
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 49 −26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 042 2 534
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 290 571 1 026
8 Valdžios skola eurais 37 423 −2
9 Kitas turtas 253 407 435
Visas turtas 1 803 083 −19 465
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 745 756 −46
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 263 829 −29 200
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 218 543 −10 029
2.2 Indėlių galimybė 45 106 −18 809
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 180 −363
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 231 −119
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 155 551 10 303
5.1 Valdžiai 147 351 10 463
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 199 −160
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 207 197 −809
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 616 2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 530 −387
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 530 −387
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 165 099 518
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 240 273
Visi įsipareigojimai 1 803 083 −19 465
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai