Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. március 27.

2009. március 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. március 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 82 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank aranyvásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 4,4 milliárd euróval csökkent, 276,6 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. március 25. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36,4 milliárd CHF 36,5 milliárd CHF
2009. március 26. 84 napos USD alapú likviditásbővítő penziós ügylet 10,8 milliárd USD 12,2 milliárd USD
2009. március 26. 7 napos USD alapú likviditásbővítő penziós ügylet 79,8 milliárd USD 94,4 milliárd USD
2009. március 26. 84 napos USD alapú likviditásbővítő EUR/USD devizaswap 0,1 milliárd USD -

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF és az EUR/USD devizaswapműveletek nem befolyásolták az eurorendszer nettó devizapozícióját.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd euróval 290,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban levő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke gyakorlatilag nem változott, 745,8 milliárd euro maradt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 10,5 milliárd euróval 147,4  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1 milliárd euróval 616,6 milliárd euróra emelkedett. 2009. március 25-én, szerdán lejárt egy 226,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 230 milliárd euro értékben. 2009. március 26-án, csütörtökön lejárt egy 50,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 28,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 45,1 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 63,9 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10 milliárd euróval 218,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 543 −82
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 152 358 −1 989
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 217 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 141 −1 989
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 844 −2 755
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 987 −440
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 987 −440
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 661 908 −18 191
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 229 980 3 913
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 430 745 −22 020
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 134 −59
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 49 −26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 042 2 534
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 290 571 1 026
8 Euróban denominált államadósság 37 423 −2
9 Egyéb eszközök 253 407 435
Eszközök összesen 1 803 083 −19 465
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 745 756 −46
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 263 829 −29 200
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 218 543 −10 029
2.2 Betéti rendelkezésre állás 45 106 −18 809
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 180 −363
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 231 −119
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 155 551 10 303
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 147 351 10 463
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 199 −160
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 207 197 −809
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 616 2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 530 −387
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 530 −387
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 165 099 518
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 72 240 273
Források összesen 1 803 083 −19 465

Médiakapcsolatok