Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.3.2009

31.3.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.3.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 82 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 4,4 miljardilla eurolla 276,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.3.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36,4 miljardia Sveitsin frangia 36,5 miljardia Sveitsin frangia
26.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 10,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 12,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria
26.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 79,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 94,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria
26.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/USD-valuuttaswap (84 päivää) 0,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria -

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF- ja EUR/USD-valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1 miljardilla eurolla 290,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pysyi lähes ennallaan 745,8 miljardina eurona. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,5 miljardilla eurolla 147,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1 miljardilla eurolla 616,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.3.2009 erääntyi 226,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 230 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 26.3.2009 erääntyi 50,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 28,8 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 45,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 63,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 10 miljardilla eurolla 218,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 543 −82
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 152 358 −1 989
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 217 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 141 −1 989
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 140 844 −2 755
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 987 −440
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 987 −440
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 661 908 −18 191
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 229 980 3 913
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 430 745 −22 020
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 134 −59
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 49 −26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 042 2 534
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 290 571 1 026
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 423 −2
9 Muut saamiset 253 407 435
Vastaavaa yhteensä 1 803 083 −19 465
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 745 756 −46
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 263 829 −29 200
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 218 543 −10 029
2.2 Talletusmahdollisuus 45 106 −18 809
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 180 −363
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 231 −119
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 155 551 10 303
5.1 Julkisyhteisöt 147 351 10 463
5.2 Muut 8 199 −160
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 207 197 −809
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 616 2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 530 −387
8.1 Talletukset ja muut velat 8 530 −387
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 165 099 518
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 72 240 273
Vastattavaa yhteensä 1 803 083 −19 465

Yhteyshenkilöt