Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 martie 2009

24 martie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 martie 2009, scăderea de 13 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,4 miliarde EUR, până la 281 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
18 martie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 34,8 miliarde CHF 36,4 miliarde CHF
19 martie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 81,9 miliarde USD 79,8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap) pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 289,5 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,5 miliarde EUR, până la 745,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 12,5 miliarde EUR, până la 136,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 2,8 miliarde EUR, până la 615,6 miliarde EUR. Miercuri, 18 martie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 227,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 226,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,2 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 63,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 61,8 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 15,7 miliarde EUR, până la 228,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 217 625 −13
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 154 347 −925
2.1 Creanţe asupra FMI 13 217 −20
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 130 −905
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 143 600 −464
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 427 −2 909
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 427 −2 909
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 680 099 −696
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 226 066 −1 635
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 452 766 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 193 871
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 75 67
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 29 508 712
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 289 545 1 307
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 425 0
9 Alte active 252 972 −3 898
Total active 1 822 548 −6 886
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 745 802 −535
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 293 029 −13 611
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 228 572 −15 671
2.2 Facilitatea de depozit 63 915 2 073
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 542 −13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 349 49
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 145 248 12 540
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 136 888 12 527
5.2 Alte angajamente 8 360 13
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 208 006 −3 495
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 613 2 437
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 917 −1 395
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 917 −1 395
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 164 581 −2 876
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 967 0
Total pasive 1 822 548 −6 886