Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. kovo 20 d.

2009 m. kovo 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. kovo 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 13 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 281 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. kovo 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 34,8 mlrd. CHF 36,4 mlrd. CHF
2009 m. kovo 19 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 81,9 mlrd. USD 79,8 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 289,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 745,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,5 mlrd. eurų – iki 136,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,8 mlrd. eurų – iki 615,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. kovo 18 d., baigėsi 227,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 226,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 63,9 mlrd. eurų (palyginti su 61,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 228,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 625 −13
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 154 347 −925
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 217 −20
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 130 −905
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 600 −464
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 427 −2 909
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 427 −2 909
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 680 099 −696
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 226 066 −1 635
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 452 766 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 193 871
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 75 67
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 508 712
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 289 545 1 307
8 Valdžios skola eurais 37 425 0
9 Kitas turtas 252 972 −3 898
Visas turtas 1 822 548 −6 886
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 745 802 −535
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 293 029 −13 611
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 228 572 −15 671
2.2 Indėlių galimybė 63 915 2 073
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 542 −13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 349 49
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 145 248 12 540
5.1 Valdžiai 136 888 12 527
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 360 13
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 208 006 −3 495
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 613 2 437
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 917 −1 395
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 917 −1 395
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 164 581 −2 876
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 967 0
Visi įsipareigojimai 1 822 548 −6 886