Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. március 20.

2009. március 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. március 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 13 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek következtében 2,4 milliárd euróval csökkent, 281 milliárd euróra.

Monetáris politikai művelethez nem kapcsolódó rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. március 18. 7 napos, svájci frank alapú likviditásnyújtó EUR/CHF devizaswap 34,8 milliárd CHF 36,4 milliárd CHF
2009. március 19. 7 napos, USA-dollár alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 81,9 milliárd USA-dollár 79,8 milliárd USA-dollár

Az eurorendszer a likviditásnyújtó ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal fennálló ideiglenes kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswap-műveletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval 289,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval 745,8 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 12,5 milliárd euróval 136,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,8  milliárd euróval csökkent, 615,6 milliárd euróra. 2009. március 18-án, szerdán lejárt egy 227,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 226,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 63,9 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 61,8 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,7 milliárd euróval 228,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 625 −13
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 154 347 −925
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 217 −20
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 141 130 −905
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 600 −464
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 427 −2 909
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 427 −2 909
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 680 099 −696
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 226 066 −1 635
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 452 766 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 193 871
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 75 67
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 29 508 712
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 289 545 1 307
8 Euróban denominált államadósság 37 425 0
9 Egyéb eszközök 252 972 −3 898
Eszközök összesen 1 822 548 −6 886
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 745 802 −535
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 293 029 −13 611
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 228 572 −15 671
2.2 Betéti rendelkezésre állás 63 915 2 073
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 542 −13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 349 49
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 145 248 12 540
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 136 888 12 527
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 360 13
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 208 006 −3 495
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 613 2 437
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 917 −1 395
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 917 −1 395
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 164 581 −2 876
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 967 0
Források összesen 1 822 548 −6 886