Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.3.2009

24.3.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.3.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 13 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 2,4 miljardilla eurolla 281 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittymättömät poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.3.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 34,8 miljardia Sveitsin frangia 36,4 miljardia Sveitsin frangia
19.3.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 81,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 79,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 289,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,5 miljardilla eurolla 745,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 12,5 miljardilla eurolla 136,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 2,8 miljardilla eurolla 615,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.3.2009 erääntyi 227,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 226,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 63,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 61,8 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 15,7 miljardilla eurolla 228,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 625 −13
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 154 347 −925
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 217 −20
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 141 130 −905
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 143 600 −464
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 427 −2 909
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 427 −2 909
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 680 099 −696
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 226 066 −1 635
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 452 766 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 193 871
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 75 67
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 29 508 712
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 289 545 1 307
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 425 0
9 Muut saamiset 252 972 −3 898
Vastaavaa yhteensä 1 822 548 −6 886
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 745 802 −535
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 293 029 −13 611
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 228 572 −15 671
2.2 Talletusmahdollisuus 63 915 2 073
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 542 −13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 349 49
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 145 248 12 540
5.1 Julkisyhteisöt 136 888 12 527
5.2 Muut 8 360 13
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 208 006 −3 495
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 613 2 437
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 917 −1 395
8.1 Talletukset ja muut velat 8 917 −1 395
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 164 581 −2 876
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 967 0
Vastattavaa yhteensä 1 822 548 −6 886